جیغ صورتی

گفتی چه کسی؟در چه خیالی؟ز کجایی؟ بی تاب توام ، محو توام ، خانه خرابم ..

نه تو نمیتونی !امروز که بچه ها داشتند کنفرانس میدادند و داشتم تند و تند نمره میدادم بهشان و خب از روی تحقیقشان میخواندند و این آیا یعنی ارائه؟ و بعد من نمره کم میدادم بهشان و غر میزدند و هی پایشان را میکردند توی یک کفش که خانوم یه نیم نمره خب اضافه کن و من هم نمیتوانستم چون به اندازه کافی دست بالا نمره داده بودم ، یک لحظه هایی داشتم سست میشدم که نمره بدهم بهشان که همه خوشحال و خندان و راضی از در بروند بیرون اما در همین لحظه ها هر بار به خودم گفتم که "تو اردیبهشت نیستی که بتونی همه رو راضی و خوشحال نگه داری ، یا گوجه سبز یا هندونه .. پس کارتو بکن " .. بعد راضی و خندان از پله های دانشکده پایین میرفتم در حالی که سیلی از دانشجوهای کلاس پشت سرم می آمدند پایین که خانوم یه نیم نمره اضافه کن ..!
  • ۱۷۸
من آن‌طور که می‌نویسم سخن نمی‌گویم،
آن‌طور که سخن می‌گویم نمی‌اندیشم،
آن‌طور که باید بیندیشم فکر نمی‌کنم،
و همین‌طور بگیر تا به آخر ...
Designed By Erfan